№ 5/37 (2017)

Зміст

Статті

ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА МАТЕРІАЛІ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
Надія Ашиток
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СТАНОВЛЕННІ І РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Олена Барабаш
ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У НЕМОВНОМУ ВНЗ ЯК ОДНА З УМОВ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ (ОБМІН ДОСВІДОМ) PDF
Людмила Голубнича
ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ МАРІЇ МОНТЕССОРІ PDF
Надія Дудник
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ PDF
Ореста Карпенко
THE VALUE OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL TRAINING AS PART OF TEACHER EDUCATION SPECIALIZATION AS PERCEIVED BY THE STUDENTS OF APPLIED LINGUISTICS PDF (English)
Katarzyna Klimkowska
ПРИЧИНИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЖІНОЧОГО РУХУ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ЖІНОЧИХ ТОВАРИСТВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ) PDF
Олена Ковальчук, Лілія Потапюк
COGNITIVE DEVELOPMENT OF SCHOOL CHILDREN – OPERATIONAL THINKING IN THE NORM AND PATHOLOGY PDF (English)
Małgorzata Kostka-Szymańska
ПРОЦЕС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ГРУПАХ З РІЗНИМ РІВНЕМ МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Юлія Лаптінова
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ: ДОСВІД СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН PDF
Тетяна Логвиненко
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ КОМПЛЕКСІВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ PDF
Наталія Манжелій, Оксана Вашак
РЕАЛІЗАЦІЯ АКСІОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. PDF
Олена Невмержицька
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Леонід Оршанський, Світлана Івах
ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ PDF
Ілона Палагута
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА ТА ЇХ УРАХУВАННЯ У ПОБУДОВІ СТОСУНКІВ МОЛОДОЇ ПАРИ PDF
Андрій Парфанович
ОСОБЛИВОСТІ ПІДТРИМКИ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ШКІЛ ПОЛЬЩІ PDF
Любов Прокопів
ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ТА ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Лілія Ребуха
ОСВІТНІ ОРІЄНТАЦІЇ ДОРОСЛИХ ЛЮДЕЙ PDF
Алла Ревть
EDUCATIONAL ASPECT OF «MŁODA MUZYKA» PERIODICAL (1908 – 1919) PDF (English)
Katarzyna Rogozińska
EARLIER AND PRESENT-DAY MIGRATORY MOVEMENTS OF POLISH PEOPLE PDF (English)
Grzegorz Sanecki
UWAGI NA MARGINESIE ZMIAN W RAMACH EUROPEJSKIEJ STREFY EDUKACJI WYŻSZEJ PDF (Polski)
Piotr Sławiński
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД PDF
Вікторія Сліпенко
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДИСКУРС І СТАТУСНО-РОЛЬОВІ ВІДНОШЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ PDF
Мирослава Сосяк
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ПІДТРИМКИ МАТЕРИНСТВА Й ДИТИНСТВА У ФРАНЦІЇ PDF
Вікторія Стинська
PERSONALITY TRAITS AND PERSONAL VALUES IN POLISH STUDENTS PDF (English)
Anna Tychmanowicz
ФОРМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (початок ХХ ст.) PDF
Анна Федорович
OLD AGE OF HOME TEACHERS IN THE KINGDOM OF POLAND 1815 – 1915 PDF (English)
Monika Hajkowska
МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ ІНТЕГРАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ФРАНКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР PDF
Марія Чепіль
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Зоя Шевців
TEACHING LEARNERS WITH DYSLEXIA IN JUNIOR HIGH SCHOOL OF POLAND PDF (English)
Teresa Janicka-Panek