№ 6/38 (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF PDF

Зміст

Статті

METHODOLOGICAL APPROACHES TO STUDYING EDUCATIONAL WORK WITH CHILDREN PDF (English)
Nadiya Ashytok 15-25
ТИПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПОРТРЕТА ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА МОЛОДИХ ВИХОВАТЕЛІВ PDF
Ольга Безсонова 26-37
ПЕДАГОГ-ДОСЛІДНИК: ОКРЕСЛЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Наталія Бірук 38-48
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Юрій Буклов 49-59
МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРИКОРДОННИКІВ В РЕСПУБЛІЦІ ІНДІЯ PDF
Наталія Бхіндер 60-73
NEW RESEARCH AREAS AND RESEARCH PROBLEMS IN LABOR PEDAGOGY PDF (English)
Joanna Wierzejska 74-83
THE STRUCTURE OF THE GENDER CULTURE OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN PDF (English)
Yurij Vovk, Liliya Vovk 84-95
ДУХОВНІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-КУЛЬТУРОЛОГА PDF
Надія Воронова 96-104
СПЕЦИФІКА ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНОЇ СПІВДІЇ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУБʼЄКТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ PDF
Олена Галян 105-115
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Олена Демченко 116-130
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТА К ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ PDF (Русский)
Татьяна Демчук, Татьяна Ковальчук 131-144
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АВСТРІЇ PDF
Ольга Дєнічєва 145-153
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ПОТЕНЦІАЛ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ PDF
Василь Жуковський, Сергій Галецький 154-165
SOCIAL AND EDUCATIONAL CHILD CUSTODY INITIATIVES IN POLAND (HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS) PDF (English)
Oresta Karpenko 166-178
ВИХОВАННЯ В УЧНІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ ЛЮДЕЙ PDF
Олександр Коберник 179-192
PECULIARITIES OF TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE SPECIALISTS BY MEANS OF INDEPENDENT LEARNING PDF (English)
Liliia Kobylianska, Kvitoslava Matiichuk 193-207
FACTORS OF PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE CONTENT OF PEDAGOGICAL TRAINING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE PDF (English)
Olha Kobriy 208-218
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕДІАОСВІТИ PDF
Ірина Кузьма 219-228
ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДОШКІЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ: ДОСВІД КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ PDF
Наталія Мельник 229-243
ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ІСТОРІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ PDF
Віктор Могорита 244-254
EUROPEAN VALUES AS LANDMARKS FOR UKRAINIAN STUDENTS PDF (English)
Leonid Orshanskyi, Iryna Kotyk 255-266
AKSJOLOGICZNY WYMIAR EDUKACJI MUZYCZNEJ W KSZTAŁCENIU STUDENTÓW PDF (Polski)
Katarzyna Rogozińska 267-276
TEORETYCZNE UZASADNIENIE ORGANIZACYJNIE-PEDAGOGICZNYCH WARUNKÓW WYCHOWANIA ALTRUISTYCZNEGO PDF (Polski)
Iryna Stetsko, Tetiana Yurchyshyn 277-290
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Олена Стеченко, Олеся Линовицька 291-306
НАУКОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ ПРИВАТ-ДОЦЕНТІВ ДОРЕВОЛЮЦІЙНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТНІХ УСТАНОВ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ PDF
Ірина Таможська 307-318
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Артем Ткачов 319-327
УКРАЇНСЬКА ІГРАШКА ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ НАРОДНИХ ЗНАНЬ ПРО ДИТИНУ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
Анна Федорович 328-339
ФОНЕТИЧНІ СКЛАДНОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Олена Цвєтаєва, Олена Знанецька 340-351
I. FYLYPCHAK’S CREATIVE OUTPUT IN THE MODERN EDUCATIONAL SYSTEM PDF (English)
Mariya Chepil 352-361
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ МОРСЬКОЇ ПІХОТИ ДО НАСТАВНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Віталій Ярема 362-372