Інформація про автора

Восік-Каваля, Данута, Університету Марії Кюрі-Склодовської у м. Люблін (Польща)., Польща