Інформація про автора

Беднаж-Ґжибек, Рената, Університет Марії-Кюрі Склодовської у м. Люблін, Польща