Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1/33 (2015) УПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВИШАХ Анотація   PDF
Людмила Петришин
 
№ 1/33 (2015) ФАКТОРИ ІНТЕГРАЦІЇ ВИШІВ БІЛОРУСІ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ТЕОРІЯ І ДОСВІД Анотація   PDF (Русский)
Ольга Иванова
 
№ 6/38 (2018) ФОНЕТИЧНІ СКЛАДНОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
Олена Цвєтаєва, Олена Знанецька
 
№ 5/37 (2017) ФОРМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (початок ХХ ст.) Анотація   PDF
Анна Федорович
 
№ 4/36 (2017) ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ Анотація   PDF (Русский)
Лариса Максимук, Лилия Левонюк
 
№ 5/37 (2017) ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА МАТЕРІАЛІ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ Анотація   PDF
Надія Ашиток
 
№ 3/35 (2016) ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІОГРАМИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF
Галина Білавич, Тетяна Стамбульська
 
№ 6/38 (2018) ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕДІАОСВІТИ Анотація   PDF
Ірина Кузьма
 
№ 6/38 (2018) ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF
Олена Стеченко, Олеся Линовицька
 
№ 31 (2015) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Володимир Бондаренко
 
№ 6/38 (2018) ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Артем Ткачов
 
№ 5/37 (2017) ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ТА ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Лілія Ребуха
 
№ 2/34 (2016) ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ 5 – 7 РОКІВ В УМОВАХ ДНЗ Анотація   PDF
Ян Курінний
 
№ 2/34 (2016) ЦІЛЬОВИЙ КОМПОНЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У МАЛОКОМПЛЕКТНІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ (друга половина ХХ ст.) Анотація   PDF
Любов Прокопів
 
№ 3/35 (2016) ЧИННИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Мар’яна Брода
 
№ 3/35 (2016) ШКОЛА В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗМІН: ВІД ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ДО БЕЗПОРАДНОСТІ ПОЛЬСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ Анотація   PDF (Polski)
Марія Коцур
 
№ 4/36 (2017) ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОНСТРУКТУ «ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ» У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація   PDF
Ірина Олійник
 
226 - 242 з 242 результатів << < 5 6 7 8 9 10