Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 31 (2015) ЕКСПЛІКАЦІЯ ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
Олена Демченко
 
№ 3/35 (2016) ЕЛЕМЕНТИ ІМІДЖОТВОРЧОСТІ У НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Тетяна Довга
 
№ 5/37 (2017) ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Анотація   PDF
Ілона Палагута
 
№ 4/36 (2017) ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАСВОЄННЯ МАЙБУТНІМИ ПЕДАГОГАМИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Наталя Гавриш, Олена Брежнєва
 
№ 4/36 (2017) ЗДІЙСНЕННЯ ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНОГО ПАТРОНАЖУ НЕПОВНОЛІТНІХ у ХІХ − на початку ХХ ст. Анотація   PDF
Вікторія Стремецька
 
№ 3/35 (2016) ЗМІСТ І ФОРМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ (1950 – 1990 рр.) Анотація   PDF
Оксана Дмитришин
 
№ 1/33 (2015) ЗМІСТ ВИХОВАННЯ ДІВЧИНКИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ Анотація   PDF
Марія Ярушак
 
№ 3/35 (2016) ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ ГАЛИЧИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Анотація   PDF
Марія Чепіль
 
№ 2/34 (2016) ЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ КУЛЬТУРОТВОРЧОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Надія Дудник
 
№ 4/36 (2017) КЕЙС-МЕТОД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ І СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Ніна Гордієнко
 
№ 3/35 (2016) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Надія Ашиток
 
№ 2/34 (2016) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ДОШКІЛЬНОМУ ДИТИНСТВІ Анотація   PDF
Інна Рогальська-Яблонська
 
№ 4/36 (2017) КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Ірина Паласевич
 
№ 1/33 (2015) КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕТОДУ ДАЛЬТОН-ПЛАН Анотація   PDF (English)
Mariana Petrechko
 
№ 7/39 (2018) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ О. МАКАРУШКИ (1867–1931) Анотація   PDF
Леся Бодак
 
№ 6/38 (2018) КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ МОРСЬКОЇ ПІХОТИ ДО НАСТАВНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Віталій Ярема
 
№ 5/37 (2017) МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СТАНОВЛЕННІ І РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Олена Барабаш
 
№ 5/37 (2017) МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ ІНТЕГРАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ФРАНКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР Анотація   PDF
Марія Чепіль
 
№ 31 (2015) МЕТА ТА ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГІВ У ГАЛУЗІ РІДНОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТІ КІПРУ наприкінці XX – початку ΧΧΙ століття Анотація   PDF
Юлія Короткова
 
№ 1/33 (2015) МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ВАЖЛИВИХ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ У ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
Людмила Іваненко
 
№ 7/39 (2018) МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Анотація   PDF
Людмила Алексєєнко-Лемовська
 
№ 2/34 (2016) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
Олена Зотова-Садило
 
№ 6/38 (2018) МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРИКОРДОННИКІВ В РЕСПУБЛІЦІ ІНДІЯ Анотація   PDF
Наталія Бхіндер
 
№ 7/39 (2018) МЕТОДОЛОГО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ УЯВЛЕНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ОСВОЄННЯ ЦІННОСТЕЙ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Марина Ратко
 
№ 31 (2015) МЕТОДОЛОГО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Анотація   PDF
Оксана Даниско
 
76 - 100 з 224 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>