Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4/36 (2017) ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПОЛІКУЛЬТУРНІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
Руслан Кравець
 
№ 31 (2015) ГЕНЕЗА ЕКСПЕРИМЕНТІВ У ГАЛУЗІ ВИХОВАННЯ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ АВТОРІВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
Елліна Панасенко
 
№ 7/39 (2018) ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИМИ ЗАСОБАМИ Анотація   PDF
Майя Бабкіна
 
№ 1/33 (2015) ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНИХ ЗОШ І СТУПЕНЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ Анотація   PDF
Ольга Пилипів
 
№ 7/39 (2018) ДЕФІНІЦІЯ «УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» У КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ НАЧАЛЬНИКІВ КАРАУЛІВ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ Анотація   PDF
Неля Кибальна
 
№ 5/37 (2017) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
Зоя Шевців
 
№ 1/33 (2015) ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
Альона Дуля
 
№ 6/38 (2018) ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА ІСТОРІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Віктор Могорита
 
№ 31 (2015) ДИНАМІКА РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ ВИХОВАНЦІВ ДБСТ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЇХ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Анотація   PDF
Тетяна Лоза
 
№ 4/36 (2017) ДИСКУРСОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» Анотація   PDF
Ірина Гуменюк
 
№ 31 (2015) ДИТЯЧИЙ КОЛЕКТИВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Олена Сараєва
 
№ 3/35 (2016) ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ВИХОВАНОСТІ ОСНОВ КУЛЬТУРИ СПОЖИВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Сабіна Іванчук
 
№ 3/35 (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ФЕНОМЕНА «МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація   PDF
Оксана Фесенко
 
№ 6/38 (2018) ДУХОВНІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-КУЛЬТУРОЛОГА Анотація   PDF
Надія Воронова
 
№ 4/36 (2017) ЕВОЛЮЦІЯ ПРОГРАМОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Софія Довбня
 
№ 31 (2015) ЕКОЛОГО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ Анотація   PDF
Наталія Величко
 
№ 31 (2015) ЕКСПЛІКАЦІЯ ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
Олена Демченко
 
№ 3/35 (2016) ЕЛЕМЕНТИ ІМІДЖОТВОРЧОСТІ У НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Тетяна Довга
 
№ 5/37 (2017) ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Анотація   PDF
Ілона Палагута
 
№ 4/36 (2017) ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАСВОЄННЯ МАЙБУТНІМИ ПЕДАГОГАМИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
Наталя Гавриш, Олена Брежнєва
 
№ 4/36 (2017) ЗДІЙСНЕННЯ ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНОГО ПАТРОНАЖУ НЕПОВНОЛІТНІХ у ХІХ − на початку ХХ ст. Анотація   PDF
Вікторія Стремецька
 
№ 3/35 (2016) ЗМІСТ І ФОРМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ (1950 – 1990 рр.) Анотація   PDF
Оксана Дмитришин
 
№ 1/33 (2015) ЗМІСТ ВИХОВАННЯ ДІВЧИНКИ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОПЕДАГОГІКИ Анотація   PDF
Марія Ярушак
 
№ 3/35 (2016) ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ ГАЛИЧИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) Анотація   PDF
Марія Чепіль
 
№ 2/34 (2016) ЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ КУЛЬТУРОТВОРЧОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Надія Дудник
 
76 - 100 з 242 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>