Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 31 (2015) МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Олена Кравченко-Дзондза
 
№ 3/35 (2016) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ольга Кобрій
 
№ 4/36 (2017) МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Олександра Шаран
 
№ 1/33 (2015) МОТИВОВАНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В АВСТРІЇ Анотація   PDF
Оксана Павлішак, Оксана Гутиряк
 
№ 6/38 (2018) НАУКОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ ПРИВАТ-ДОЦЕНТІВ ДОРЕВОЛЮЦІЙНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТНІХ УСТАНОВ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ Анотація   PDF
Ірина Таможська
 
№ 6/38 (2018) НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
Юрій Буклов
 
№ 7/39 (2018) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ МОРСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. Анотація   PDF
Василь Кузьменко, Ірина Куценко
 
№ 4/36 (2017) ОПІКА І ВИХОВАННЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ Анотація   PDF
Ореста Карпенко
 
№ 3/35 (2016) ОПІКА НАД ДІТЬМИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Ореста Карпенко
 
№ 3/35 (2016) ОПАНУВАННЯ КУРСУ «ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ УМІНЬ І НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ Анотація   PDF
Тетяна Савченко
 
№ 3/35 (2016) ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ CТУДЕНТАМИ БАКАЛАВРІАТУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОГО НАПРЯМУ (ОБМІН ДОСВІДОМ) Анотація   PDF
Лариса Гаращенко
 
№ 31 (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ ГУМАННОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ВИХОВАНЦЯМИ ЯК ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГА Анотація   PDF
Ганна Шарапа
 
№ 4/36 (2017) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НА ЗАСАДАХ КОНТЕКСТНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF
Вікторія Майковська
 
№ 31 (2015) ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОГРАМ ТЕЛЕМЕНТОРСТВА ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ І ТАЛАНОВИТИХ У РОЗВИНЕНИХ АНГЛОМОВНИХ КРАЇНАХ Анотація   PDF
Марина Бойченко
 
№ 4/36 (2017) ОРГАНІЗАЦІЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ КОРІННИХ НАРОДІВ КАНАДИ Анотація   PDF
Наталія Мукан, Марія Запотічна
 
№ 5/37 (2017) ОСВІТНІ ОРІЄНТАЦІЇ ДОРОСЛИХ ЛЮДЕЙ Анотація   PDF
Алла Ревть
 
№ 2/34 (2016) ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА ФИЛИПЧАКА: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Анотація   PDF
Марія Чепіль
 
№ 1/33 (2015) ОСНОВНІ ЕТАПИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ПРОВІЗОРІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ Анотація   PDF
Тетяна Рева
 
№ 2/34 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
Марина Бойченко
 
№ 2/34 (2016) ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ Анотація   PDF
Наталія Мельник
 
№ 5/37 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ПІДТРИМКИ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ШКІЛ ПОЛЬЩІ Анотація   PDF
Любов Прокопів
 
№ 5/37 (2017) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
Вікторія Сліпенко
 
№ 6/38 (2018) ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ПОТЕНЦІАЛ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ Анотація   PDF
Василь Жуковський, Сергій Галецький
 
№ 6/38 (2018) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Олена Демченко
 
№ 2/34 (2016) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МИСТЕЦТВА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Наталія Сулаєва
 
101 - 125 з 224 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>