Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4/36 (2017) КЕЙС-МЕТОД ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ І СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Ніна Гордієнко
 
№ 3/35 (2016) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Надія Ашиток
 
№ 2/34 (2016) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ДОШКІЛЬНОМУ ДИТИНСТВІ Анотація   PDF
Інна Рогальська-Яблонська
 
№ 4/36 (2017) КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Ірина Паласевич
 
№ 1/33 (2015) КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МЕТОДУ ДАЛЬТОН-ПЛАН Анотація   PDF (English)
Mariana Petrechko
 
№ 7/39 (2018) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ О. МАКАРУШКИ (1867–1931) Анотація   PDF
Леся Бодак
 
№ 6/38 (2018) КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ МОРСЬКОЇ ПІХОТИ ДО НАСТАВНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Віталій Ярема
 
№ 5/37 (2017) МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СТАНОВЛЕННІ І РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Олена Барабаш
 
№ 5/37 (2017) МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ ІНТЕГРАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ФРАНКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР Анотація   PDF
Марія Чепіль
 
№ 31 (2015) МЕТА ТА ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГІВ У ГАЛУЗІ РІДНОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТІ КІПРУ наприкінці XX – початку ΧΧΙ століття Анотація   PDF
Юлія Короткова
 
№ 1/33 (2015) МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ВАЖЛИВИХ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ У ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
Людмила Іваненко
 
№ 7/39 (2018) МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Анотація   PDF
Людмила Алексєєнко-Лемовська
 
№ 2/34 (2016) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
Олена Зотова-Садило
 
№ 6/38 (2018) МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРИКОРДОННИКІВ В РЕСПУБЛІЦІ ІНДІЯ Анотація   PDF
Наталія Бхіндер
 
№ 7/39 (2018) МЕТОДОЛОГО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ УЯВЛЕНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ОСВОЄННЯ ЦІННОСТЕЙ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF
Марина Ратко
 
№ 31 (2015) МЕТОДОЛОГО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Анотація   PDF
Оксана Даниско
 
№ 31 (2015) МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Олена Кравченко-Дзондза
 
№ 3/35 (2016) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ольга Кобрій
 
№ 4/36 (2017) МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Олександра Шаран
 
№ 1/33 (2015) МОТИВОВАНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В АВСТРІЇ Анотація   PDF
Оксана Павлішак, Оксана Гутиряк
 
№ 6/38 (2018) НАУКОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ ПРИВАТ-ДОЦЕНТІВ ДОРЕВОЛЮЦІЙНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТНІХ УСТАНОВ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ Анотація   PDF
Ірина Таможська
 
№ 6/38 (2018) НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
Юрій Буклов
 
№ 7/39 (2018) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ МОРСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. Анотація   PDF
Василь Кузьменко, Ірина Куценко
 
№ 4/36 (2017) ОПІКА І ВИХОВАННЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ Анотація   PDF
Ореста Карпенко
 
№ 3/35 (2016) ОПІКА НАД ДІТЬМИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Ореста Карпенко
 
101 - 125 з 242 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>