Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 31 (2015) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF
Альона Дуля
 
№ 31 (2015) ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЗАКАРПАТТІ (1919 – 1939 рр.) Анотація   PDF
Ірина Дацків
 
№ 4/36 (2017) ПІДРУЧНИКИ КОСТЯНТИНА ЛУЧАКОВСЬКОГО ЯК ДОСВІД ІНТЕГРОВАНОГО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Анотація   PDF
Галина Білавич, Ірина Розман
 
№ 6/38 (2018) ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДОШКІЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ: ДОСВІД КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ Анотація   PDF
Наталія Мельник
 
№ 5/37 (2017) ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У НЕМОВНОМУ ВНЗ ЯК ОДНА З УМОВ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ (ОБМІН ДОСВІДОМ) Анотація   PDF
Людмила Голубнича
 
№ 5/37 (2017) ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ МАРІЇ МОНТЕССОРІ Анотація   PDF
Надія Дудник
 
№ 31 (2015) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Володимир Кобрій
 
№ 3/35 (2016) ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ЦИВІЛІЗАЦІЙ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ ПЕРІОДУ КОНКІСТИ: ТРАДИЦІЇ І СПАДКОЄМНІСТЬ Анотація   PDF (Русский)
Лариса Максімук
 
№ 2/34 (2016) ПЕДАГОГІЧНА ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА СПАДЩИНА О.Р. МАЗУРКЕВИЧА В ОЦІНЦІ НАУКОВЦІВ Анотація   PDF
Дмитро Боднар
 
№ 6/38 (2018) ПЕДАГОГ-ДОСЛІДНИК: ОКРЕСЛЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Наталія Бірук
 
№ 7/39 (2018) ПЕРЕДУМОВИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬ ЖІНОЧОГО РУХУ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА ГАЛИЧИНИ (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) Анотація   PDF
Світлана Івах
 
№ 4/36 (2017) ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСВІТИ ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ У США, КАНАДІ ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Анотація   PDF
Марина Бойченко
 
№ 1/33 (2015) ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Анотація   PDF
Ольга Глушаченко
 
№ 3/35 (2016) ПИТАННЯ ФІЗИЧНОГО Й МОРАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ЖІНОК-ПЕДАГОГІВ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ Анотація   PDF
Світлана Івах
 
№ 3/35 (2016) ПОЗААУДИТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО ПОЗАКЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ШКОЛІ Анотація   PDF
Тетяна Батрак
 
№ 3/35 (2016) ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ: КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ Анотація   PDF (Русский)
Михайло Строчук
 
№ 1/33 (2015) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КАНАДІ (НУНАВУТ, ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІ ТЕРИТОРІЇ, ЮКОН) Анотація   PDF
Юлія Шийка
 
№ 31 (2015) ПРІОРИТЕТНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Тетяна Пантюк
 
№ 3/35 (2016) ПРАВА ДИТИНИ НА ОСВІТУ ТА РЕАБІЛІТАЦІЮ У ЗАКОНОДАВЧИХ ДОКУМЕНТАХ ПОЛЬЩІ ТА ЇХ ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ Анотація   PDF (Polski)
Кристина Барлуґ
 
№ 31 (2015) ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Валентина Березан
 
№ 3/35 (2016) ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНОГО ПАТРОНАТУ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Анотація   PDF
Вікторія Стремецька
 
№ 1/33 (2015) ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Олена Кохановська
 
№ 5/37 (2017) ПРИЧИНИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЖІНОЧОГО РУХУ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ЖІНОЧИХ ТОВАРИСТВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
Олена Ковальчук, Лілія Потапюк
 
№ 7/39 (2018) ПРОБЛЕМА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ Анотація   PDF
Тетяна Борохвіна
 
№ 3/35 (2016) ПРОБЛЕМА ВИБОРУ СЕРЕДНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ГІМНАЗІЇ) В АВСТРІЇ Анотація   PDF
Ольга Дєнічєва
 
126 - 150 з 224 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>