Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 31 (2015) ПРОБЛЕМА ПЕРІОДИЗАЦІЇ ТА ОСВОЄННЯ НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ СПАДЩИНИ А. МАКАРЕНКА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ Анотація   PDF
Марина Волікова
 
№ 2/34 (2016) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ДИТИНСТВА В СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Анотація   PDF
Олена Квас
 
№ 1/33 (2015) ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Надія Ашиток
 
№ 2/34 (2016) ПРОБЛЕМИ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я У ПОПУЛЯРИЗАТОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕОНА КОПФФА Анотація   PDF (English)
Рената Беднаж-Ґжибек
 
№ 2/34 (2016) ПРОБЛЕМИ ОКРЕМИХ НАПРЯМІВ ВИХОВАННЯ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Тетяна Завгородня, Інна Стражнікова
 
№ 1/33 (2015) ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПОЛЬЩІ Анотація   PDF (English)
Anna Kanios
 
№ 7/39 (2018) ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF
Олена Невмержицька
 
№ 5/37 (2017) ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Леонід Оршанський, Світлана Івах
 
№ 3/35 (2016) ПРОСВІТНИЦЬКО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ ЩОДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА В ГАЛИЧИНІ (перша третина ХХ ст.) Анотація   PDF
Іван Білавич, Борис Савчук
 
№ 31 (2015) ПРОФЕСІЇ СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ І СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК: СПІЛЬНЕ І ВІДМІННЕ Анотація   PDF
Надія Ашиток
 
№ 31 (2015) ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА Анотація   PDF
Олена Гавриш
 
№ 5/37 (2017) ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДИСКУРС І СТАТУСНО-РОЛЬОВІ ВІДНОШЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Анотація   PDF
Мирослава Сосяк
 
№ 4/36 (2017) ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ КОНТЕКСТ НАВЧАННЯ ХІМІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Тетяна Рева
 
№ 5/37 (2017) ПРОЦЕС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ГРУПАХ З РІЗНИМ РІВНЕМ МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Юлія Лаптінова
 
№ 4/36 (2017) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ Анотація   PDF
Ігор Росквас
 
№ 3/35 (2016) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ Анотація   PDF
Лариса Зданевич
 
№ 3/35 (2016) РІВЕНЬ САМОЦІННОСТІ ДІТЕЙ, ЯКІ АКТИВНО ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТОМ Анотація   PDF (English)
Малґожата Майєрек
 
№ 5/37 (2017) РЕАЛІЗАЦІЯ АКСІОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. Анотація   PDF
Олена Невмержицька
 
№ 1/33 (2015) РОЗВИТОК АУДИТИВНИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН Анотація   PDF
Олександра Федорова
 
№ 31 (2015) РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ У СТРУКТУРІ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСНИХ БУДИНКІВ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ (друга половина XX ст.) Анотація   PDF
Оксана Вільхова
 
№ 4/36 (2017) РОЗВИТОК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (1991 − 2016 рр.) Анотація   PDF
Олександра Янкович
 
№ 31 (2015) РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ (ГЕТЬМАНЩИНИ) Анотація   PDF
Володимир Біліченко
 
№ 2/34 (2016) РОЗВИТОК ОПІКИ НАД ДІТЬМИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ РИШАРДА ВРОЧИНСЬКОГО (1909 – 1987) Анотація   PDF
Ореста Карпенко
 
№ 1/33 (2015) РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ ОЛІМПІАДНОГО ХАРАКТЕРУ Анотація   PDF (Русский)
Светлана Селивоник
 
№ 2/34 (2016) РОЗВИТОК СУБ’ЄКТНОСТІ ШКОЛЯРА ЯК ОРІЄНТИР ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА Анотація   PDF
Олена Галян
 
151 - 175 з 224 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>