Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1/33 (2015) РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦІВ ІЗ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ УРСР У 1985 – 1991 рр. Анотація   PDF
Юлія Кузьменко
 
№ 1/33 (2015) СІМ’Я ЯК СУСПІЛЬНА ІНСТИТУЦІЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ (ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) Анотація   PDF
Наталя Султанова
 
№ 3/35 (2016) САМООЦІНКА СТАРШОКЛАСНИКІВ ТА ЇХ КОМУНІКАТИВНА АКТИВНІСТЬ Анотація   PDF (English)
Данута Восік-Каваля
 
№ 1/33 (2015) СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІВЧАТ Анотація   PDF
Іванна Парфанович
 
№ 7/39 (2018) СИСТЕМА ІНТЕГРОВАНОЇ ДИСЦИПЛІНАРНО-АКАДЕМІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ Анотація   PDF
Марія Козолуп
 
№ 3/35 (2016) СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ З ДИСЛЕКСІЄЮ У КОНТЕКСТІ САМООЦІНКИ Анотація   PDF (Polski)
Аґнешка Павлюк-Скшипек, Анна Вітек
 
№ 2/34 (2016) СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА МАТЕРИНСТВА Й ДИТИНСТВА В БЕЛЬГІЇ Анотація   PDF
Вікторія Стинська
 
№ 5/37 (2017) СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ПІДТРИМКИ МАТЕРИНСТВА Й ДИТИНСТВА У ФРАНЦІЇ Анотація   PDF
Вікторія Стинська
 
№ 5/37 (2017) СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА ТА ЇХ УРАХУВАННЯ У ПОБУДОВІ СТОСУНКІВ МОЛОДОЇ ПАРИ Анотація   PDF
Андрій Парфанович
 
№ 1/33 (2015) СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДИТИНИ ЯК ОСНОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯНУША КОРЧАКА Анотація   PDF
Валентина Мисько
 
№ 31 (2015) СПІЛКУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ІМІДЖУ ПЕДАГОГА Анотація   PDF
Марія Навроцька
 
№ 6/38 (2018) СПЕЦИФІКА ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНОЇ СПІВДІЇ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУБʼЄКТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Олена Галян
 
№ 2/34 (2016) СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗІ СПОРТИВНИМИ ЗДІБНОСТЯМИ Анотація   PDF (English)
Малґожата Кусьпіт
 
№ 31 (2015) СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДОРОСЛИХ Анотація   PDF
Руслана Преснер
 
№ 5/37 (2017) СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ КОМПЛЕКСІВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
Наталія Манжелій, Оксана Вашак
 
№ 2/34 (2016) СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ У СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
Юлія Степура
 
№ 1/33 (2015) СУБ’ЄКТНО-ПРОФЕСІЙНА ПОЗИЦІЯ ПЕДАГОГА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА Анотація   PDF (Русский)
Мария Шиманчик, Татьяна Ковальчук
 
№ 2/34 (2016) СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНА ВЗАЄМОДІЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЛЬЩІ Анотація   PDF
Віта Павленко
 
№ 1/33 (2015) СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ Анотація   PDF
Ніна Слюсаренко, Марія Кульбацька
 
№ 4/36 (2017) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗГЛЯДУ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Лариса Гаращенко
 
№ 1/33 (2015) СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ РОЗВІДКИ З ПРОБЛЕМ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ: АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ ТЕМАТИКИ Анотація   PDF
Єлизавета Кучерган
 
№ 31 (2015) СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ГУРТКОВОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Анотація   PDF
Наталія Салань
 
№ 31 (2015) ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Ірина Малашевська
 
№ 7/39 (2018) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ПИСЬМА В УЧНІВ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Світлана Гірняк, Світлана Луців
 
№ 6/38 (2018) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТА К ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Анотація   PDF (Русский)
Татьяна Демчук, Татьяна Ковальчук
 
176 - 200 з 224 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>