Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 5/37 (2017) СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА ТА ЇХ УРАХУВАННЯ У ПОБУДОВІ СТОСУНКІВ МОЛОДОЇ ПАРИ Анотація   PDF
Андрій Парфанович
 
№ 1/33 (2015) СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДИТИНИ ЯК ОСНОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯНУША КОРЧАКА Анотація   PDF
Валентина Мисько
 
№ 31 (2015) СПІЛКУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ІМІДЖУ ПЕДАГОГА Анотація   PDF
Марія Навроцька
 
№ 6/38 (2018) СПЕЦИФІКА ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНОЇ СПІВДІЇ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУБʼЄКТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Олена Галян
 
№ 2/34 (2016) СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗІ СПОРТИВНИМИ ЗДІБНОСТЯМИ Анотація   PDF (English)
Малґожата Кусьпіт
 
№ 31 (2015) СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДОРОСЛИХ Анотація   PDF
Руслана Преснер
 
№ 5/37 (2017) СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ КОМПЛЕКСІВ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
Наталія Манжелій, Оксана Вашак
 
№ 2/34 (2016) СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ У СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Анотація   PDF
Юлія Степура
 
№ 1/33 (2015) СУБ’ЄКТНО-ПРОФЕСІЙНА ПОЗИЦІЯ ПЕДАГОГА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА Анотація   PDF (Русский)
Мария Шиманчик, Татьяна Ковальчук
 
№ 2/34 (2016) СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНА ВЗАЄМОДІЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЛЬЩІ Анотація   PDF
Віта Павленко
 
№ 1/33 (2015) СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ Анотація   PDF
Ніна Слюсаренко, Марія Кульбацька
 
№ 4/36 (2017) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗГЛЯДУ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Лариса Гаращенко
 
№ 1/33 (2015) СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ РОЗВІДКИ З ПРОБЛЕМ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ: АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ ТЕМАТИКИ Анотація   PDF
Єлизавета Кучерган
 
№ 31 (2015) СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ГУРТКОВОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ Анотація   PDF
Наталія Салань
 
№ 31 (2015) ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Ірина Малашевська
 
№ 7/39 (2018) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ПИСЬМА В УЧНІВ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Світлана Гірняк, Світлана Луців
 
№ 8/40 (2019) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ Анотація   PDF (Русский)
Татьяна Ковальчук, Ростислав Вишняков
 
№ 6/38 (2018) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТА К ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Анотація   PDF (Русский)
Татьяна Демчук, Татьяна Ковальчук
 
№ 1/33 (2015) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ Анотація   PDF
Олена Корж
 
№ 1/33 (2015) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕФЛЕКСІЇ ЯК ЗАСОБУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА Анотація   PDF (Русский)
Мария Михальчук
 
№ 4/36 (2017) ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА: З ІСТОРІЇ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ Анотація   PDF
Марія Чепіль
 
№ 6/38 (2018) ТИПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПОРТРЕТА ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА МОЛОДИХ ВИХОВАТЕЛІВ Анотація   PDF
Ольга Безсонова
 
№ 7/39 (2018) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ АКАДЕМІЧНО-ГРОМАДСЬКОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Ореста Клонцак
 
№ 6/38 (2018) УКРАЇНСЬКА ІГРАШКА ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ НАРОДНИХ ЗНАНЬ ПРО ДИТИНУ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. Анотація   PDF
Анна Федорович
 
№ 4/36 (2017) УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ШКІЛЬНИЦТВО НА ЗЕМЛЯХ НАДСЯННЯ, ЛЕМКІВЩИНИ ТА ХОЛМЩИНИ (1919 – 1939 рр.) ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
Ігор Павлів
 
201 - 225 з 242 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>